GEBRUIK VAN ONZE TEKSTEN

Overnemen van teksten

Teksten overnemen mag, maar alleen met onze toestemming.

Vind je onze artikelen leuk en interessant en wil je die graag delen in je tijdschrift of magazine? Dat is meestal wel mogelijk. Je hebt er wel onze toestemming voor nodig. neem dus eerst contact met ons op.

Heb je nog vragen, neem dan contact met ons op.

Toegestaan

Wel toegestaan is overname volgens deze afspraken:

E

Je hebt van ons een mail gekregen met toestemming voor overname.

E

Je mag het artikel gebruiken in ongewijzigde vorm, dus zonder aanpassingen.

E

Vermeld altijd zowel ‘Katten Kenniscentrum Nederland’ en de volledige naam van de auteur bij het artikel.

E

Bronvermelding direct aan het begin van het artikel onder de titel of onderaan het artikel als volgt: Bron: Voornaam Achternaam – Katten Kenniscentrum Nederland – www.kattenkenniscentrum.nl.

E

De toestemming geldt alleen voor overname van de tekst in het artikel.

E

Video’s, afbeeldingen of foto’s in het artikel mag je niet zomaar overnemen; hierop kan auteursrecht van derden rusten. Overname mag alleen als hiervoor toestemming is verleend door de fotograaf, filmer of ontwerper van dit materiaal.

E

Voorafgaand aan publicatie krijgt Katten Kenniscentrum Nederland het artikel in definitieve vorm te zien.

E

Na publicatie krijgen we graag een bewijsexemplaar (mail ons een linkje of stuur ons het tijdschrift).

Niet toegestaan

Niet toegestaan is het kopiëren, downloaden of op enigerlei andere wijze openbaar maken, verspreiden of vermenigvuldigen van onze artikelen zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.