Onderdeel van de hersenen waar informatie uit de zintuigen (onder andere zicht en gehoor) wordt verwerkt en aan emoties wordt gekoppeld.