Axonale degeneratie is de aantasting/verval van de normale functie van de uitloper van een zenuwcel (axon).