In de biologie is de cel het kleinste onderdeel van een organisme dat alle genetische informatie van dat organisme bevat.