Een endoparasiet is een inwendige parasiet die in het lichaam van een ander levend wezen leeft, zoals de kat. Afhankelijk van de soort en het levensstadium leven ze bijvoorbeeld in de darmen, longen, lever of het bloed.