Feline Lower Urinary Tract Disease: een term die wordt gebruikt om alle aandoeningen aan de lagere urinewegen bij de kat te omschrijven.