Een gastro-enteritis is een ontsteking van de maag en darmen. Een gastritis is een maagontsteking en een enteritis een darmontsteking.