De beoordeling van geldigheid of juistheid. In de wetenschap wordt een ontworpen schaal of vragenlijst vaak getest in een andere populatie om na te gaan of de uitkomsten hetzelfde zijn.