Onderdeel van de hersenen dat het autonome zenuwstelsel en hormoonsysteem controleert. De hypothalamus is belangrijk bij overlevingsgedrag zoals eten, vechten, vluchten en paren. De hypothalamus staat in directe verbinding met de hypofyse. De hypothalamus reageert op hormonen en andere stoffen in het bloed en stuurt de hypofyse aan die vervolgens de concentratie van hormonen in het lichaam kan aanpassen.