Interdigitaal is een antomische term. Het betekent ‘tussen de tenen’