Dit zegt iets over de samenhang van de onderdelen in een psychologische en psychometrische test. Als de interne consistentie hoog is dan geeft dat aan dat de onderdelen van de test eenzelfde onderliggend concept meten.