Een diergeneesmiddel wordt ‘off-label’ voorgeschreven wanneer het wordt voorgeschreven voor een andere diersoort of indicatie dan waarvoor het geregistreerd is. Dit mag alleen als er geen geregistreerd alternatief is. Bij off-label gebruik is er over het algemeen minder bekend over de exacte werking en eventuele bijwerkingen van het geneesmiddel omdat hier minder of geen wetenschappelijk onderzoek naar is gedaan.