Een wetenschappelijk artikel dat is beoordeeld door andere wetenschappers met een gelijkwaardige expertise waardoor de betrouwbaarheid van het artikel vergroot. In een peer-reviewed tijdschrift zijn de artikelen in het tijdschrift beoordeeld door andere wetenschappers voordat ze gepubliceerd mogen worden in het tijdschrift.