Een effect is statistisch significant wanneer de kans op toeval om een gevonden statistische testwaarde te vinden kleiner is dan een van tevoren vastgelegd niveau. Het effect is dus groter dan verwacht kan worden op basis van toeval.