Supracaudale klier

Supracaudaal geeft een anatomische regio aan. Supra duidt op ‘naar boven’ en caudaal betekent ‘naar achteren’. De supracaudale klier produceert feromonen en is gelegen bij de aanzet van de staart.

Reacties zijn gesloten.